Novosti

Konavoski Dvori Nacionalni Restaurant


Dobivena bespovratna sredstva EU-a za prvi zeleni restoran u Hrvatskoj


NAZIV PROJEKTA
Energetska obnova restorana Konavoski dvori
NAZIV PRIJAVITELJA
ESCULAP-TEO d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo
NAZIV POZIVA
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)
Saznaj više


KRATKI OPIS PROJEKTA
Lokacija provedbe projekta je ugostiteljski objekt – restoran Konavoski dvori i prateći sadržaji u vlasništvu općine Konavle (koje je zakupilo društvo ESCULAP-TEO d.o.o.), a koji se nalazi u sklopu mlinica uz samu rijeku Ljutu, odnosno u području koje je u prostorno planskoj dokumentaciji označeno kao zaštićeno kulturno dobro – dio kulturne i prirodne baštine Konavala – ujedno i zaštićen prirodni krajobraz. Projekt će doprinijeti rješavanju identificiranih ključnih problema (loša toplinska zaštita zgrade ugostiteljskog objekta, zastarjela i energetski neučinkovita tehnološka rješenja te nedostatak suvremenih energetski učinkovitih i OIE tehnoloških rješenja) koji onemogućavaju restoranu Konavoski dvori stjecanje statusa zelenog restorana i poslovanje kroz cijelu godinu. Naziv 'zeleni restoran' odnosi se na restorane koji se brinu o održivom razvoju i svojim djelovanjem doprinose zaštiti prirode i okoliša. To se, u prvom redu, odnosi na korištenje organskih namirnica u pripravi jela, upotrebu obnovljivih izvora energije (sunce, voda, zrak), upotrebu održivih građevnih materijala i ekološke mobilne opreme, učinkovito korištenje vode, smanjenje otpada i onečišćenja te upotrebu ekološki prihvatljivih sredstava. Planirani projekt obuhvaća potpunu obnovu ovojnice ugostiteljskog objekta – restorana Konavoski dvori, što uključuje ugradnju toplinske izolacije na svim građevnim dijelovima zgrade. Na postojeće dvije vanjske montažne nadstrešnice ugradit će se solarni kolektori za pripremu potrošne tople vode i fotonaponska elektrana. Modernizirat će se sustav grijanja, hlađenja i ventilacije kroz ugradnju sustava s dvije dizalice topline (zrak-voda). Također, zastarjela i energetski neučinkovita tehnološka rješenja u procesu pripreme, obrade i čuvanja hrane (kuhinja) kao i u sustavu rasvjete zamijenit će se novima, energetski učinkovitijim rješenjima. Uvođenjem sustava daljinskog očitanja potrošnje i proizvodnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata pratit će se ciljni pokazatelji projekta i kontrolirati postizanje cilja projekta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Svrha je projekta smanjiti potrošnju energije za 52,79 % (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) ugostiteljskog objekta, restorana Konavoski dvori, i povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije u bruto potrošnji energije za 27.371,08 kWh te tako doprinijeti povećanju konkurentnosti društva ESCULAP-TEO d.o.o. i rastu učinkovitog korištenja energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina), a samim time i rastu konkurentnosti cjelokupnog gospodarstva RH. Rezultat ovog projekta bit će obnova dijela ovojnice zgrade te zamjena postojećih, zastarjelih tehnoloških rješenja novim, energetski učinkovitijim rješenjima te uvođenje novih sustava koji koriste obnovljive izvore energije. Uspješna će provedba projekta omogućiti restoranu Konavoski dvori da postane prvi zeleni restoran u Hrvatskoj, što će dodatno povećati svijest gostiju i građana o značaju tog prostora i ulozi Konavoskih dvora u turističkoj promociji Hrvatske i dubrovačkog kraja.

UKUPNA NETO VRIJEDNOST PROJEKTA
5.202.668,23 kn
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
3.648.806,87 kn


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
srpanj 2018. – prosinac 2020.


KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
 
Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch.. – član uprave Esculap-Teo d.o.o. i direktor tvrtke Proto-arch d.o.o.
e-mail: [email protected]
Contact no.: +385 98 725 114

Manje