EU PROJEKT

Konavoski Dvori Eco Green Restaurant


Završen EU projekt energetske obnove prvog hrvatskog zelenog restorana


NAZIV PROJEKTA
Energetska obnova Konavoski Dvori Eco Green Restaurant-a
NAZIV PRIJAVITELJA
ESCULAP-TEO d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo
NAZIV POZIVA
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)


KRATKI OPIS PROJEKTA

Lokacija provedbe projekta je bio ugostiteljski objekt – Konavoski Dvori Eco Green Restaurant i prateći sadržaji u vlasništvu općine Konavle (koje je zakupilo društvo ESCULAP-TEO d.o.o.), a koji se nalaze u sklopu mlinica uz samu rijeku Ljutu, odnosno u području koje je u prostorno planskoj dokumentaciji označeno kao zaštićeno kulturno dobro – dio kulturne i prirodne baštine Konavala – ujedno i zaštićen prirodni krajobraz. Projekt je doprinio rješavanju identificiranih ključnih problema (loša toplinska zaštita zgrade ugostiteljskog objekta, zastarjela i energetski neučinkovita tehnološka rješenja te nedostatak suvremenih energetski učinkovitih i OIE tehnoloških rješenja) koji su onemogućavali Konavoski Dvori Eco Green Restaurant-u stjecanje statusa ´zelenog´ restorana i poslovanje kroz cijelu godinu. Naziv 'zeleni restoran' odnosi se na restorane koji se brinu o održivom razvoju i svojim djelovanjem doprinose zaštiti prirode i okoliša.
To se u prvom redu odnosi na korištenje organskih namirnica u pripravi jela, upotrebu obnovljivih izvora energije (sunce, voda, zrak), upotrebu održivih građevnih materijala i ekološke mobilne opreme, učinkovito korištenje vode, smanjenje otpada i onečišćenja, te upotrebu ekološki prihvatljivih sredstava.
Planirani projekt je obuhvatio potpunu obnovu ovojnice ugostiteljskog objekta, što je uključivalo ugradnju toplinske izolacije na svim građevnim dijelovima zgrade. Na postojeće dvije vanjske montažne nadstrešnice ugradili su se solarni kolektori za pripremu potrošne tople vode, kao i fotonaponska elektrana.
Modernizirao se sustav grijanja, hlađenja i ventilacije kroz ugradnju sustava s dvije dizalice topline (zrak-voda).
Također, zastarjela i energetski neučinkovita tehnološka rješenja u procesu pripreme, obrade i čuvanja hrane (kuhinja), kao i u sustavu rasvjete zamijenila su se novima, energetski učinkovitijim rješenjima. Implementirani sustava daljinskog očitanja potrošnje i proizvodnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata prati i kontrolira ciljne pokazatelje projekta.

CILJEVI I POSTIGNUTI REZULTATI PROJEKTA

Izvedenim projektom u Konavoski Dvori Eco Green Restaurant-u smanjena je potrošnja energije za 52,79 % (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta), te se povećao udio korištenja obnovljivih izvora energije u bruto potrošnji energije za 27.371,08 kWh. Navedenim projektom povećala se konkurentnost društva ESCULAP-TEO d.o.o. i rast učinkovitog korištenja energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina), a samim time rast konkurentnosti cjelokupnog gospodarstva RH.
Rezultat ovog projekta je i obnova dijela ovojnice zgrade te zamjena postojećih, zastarjelih tehnoloških rješenja novim, energetski učinkovitijim rješenjima te uvođenje novih sustava koji koriste obnovljive izvore energije. Uspješna provedba projekta omogućila je Konavoski Dvori Eco Green Restaurant-u da postane prvi zeleni restoran u Hrvatskoj, što dodatno povećava svijest gostiju i građana o značaju tog prostora i ulozi Konavoski Dvori Eco Green Restaurant-a u turističkoj promociji Hrvatske i dubrovačkog kraja.

PLANOVI

I u blisku budućnost gledamo pozitivno kao i uvijek, tako da su u tijeku pripreme za ugradnju punionice električnih vozila. Također, restoransku ponudu će upotpunit vinoteka gdje će biti prezentirana hrvatska regionalna i lokalna vina s posebnim naglaskom na dubrovačku regiju a sve u cilju pružanja jedinstvenog iskustva prezentacije hrvatske enološke ponude.

UKUPNA NETO VRIJEDNOST PROJEKTA
5.202.668,23 kn
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
3.648.806,87 kn


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
srpanj 2018. – prosinac 2020.


KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
 
Lea Đurović Ruso, mag.ing.arch.. – član uprave Esculap-Teo d.o.o. i direktor tvrtke Proto-arch d.o.o.
e-mail: lea@proto-arch.com
Contact no.: +385 98 725 114

Intervju - Lea Đurović Ruso i Mato Đurović

Brzi prikaz izvedenih radova