RIBLJI RESTORAN PROTO
KROZ POVIJEST

Renomirani Riblji restoran Proto u ulici Širokoj, u dubrovačkoj povijesnoj jezgri smješten je u zgradi koja je nekad pripadala poznatoj vlastelinskoj obitelji Zamagna Cerva. Zgrada je građena poslije katastrofalnoga potresa 1667. god. u kojemu je većina dotadašnjih kuća srušena. Obnova stambene arhitekture u Dubrovniku unutar zidina tada je barokna i gotovo sve kuće u to vrijeme obilježene su nekom manjom ili većom baroknom intervencijom, ili se u potpunosti obnavljaju u stilu baroka. Tako se ova kuća gradi u potpunosti kao barokna a na čestici koja je nastala objedinjenjem više srednjovjekovnih čestica. Zanimljiva je po tome što je u svoju baroknu organizaciju uključila taracu smještenu na razini prvog kata uz južnu bočnu fasadu. To ovu palaču čini jednim od posebnih i istaknutijih spomenika dubrovačkog baroknog graditeljstva. Prizemlje palače obuhvaća tipično bačvasto nadsvođene prostorije na što se često u graditeljstvu Dubrovnika nailazi. Središnjim dijelom prizemlja jednokrako stubište vodi na dvoranu – podest i dalje ide svim etažama s po dvije prostorije – većom pročelnom i manjom začelnom, rješenje prilagođeno novim prostornim mogućnostima koje je pružao novi, veliki barokni sklop. Barokna oprema unutrašnjosti zapaža se najbolje na stubišnim podestima, koji se prema predvorju i dvoranama rastvaraju kamenim profiliranim lukovima nošenim toskanskim stupovima. U predvorju se nalazi lijepa kruna bunara ukrašena rozetom. Raspored pročelnih otvora je simetričan, središnji je pravokutni portal i po jedan bočni dućanski otvor „na koljeno“ u prizemlju, tipičan za Dubrovnik.

Detaljniji podaci o vlasništvu ove barokne palače poznati su, prema istraživanju Ivane Lazarević u radu „Vlasteoske kuće u Gradu Dubrovniku 1817. god“. Naime, u Dubrovačkom Arhivu postoje podaci da je godine 1817. kuća pripadala i u njoj je stanovao bivši Isusovac Bernard Zamagna. Rod Zamagna je stari dubrovački plemićki rod koji se spominje već u 12 stoljeću. U izvorima slavenske kancelarije spominju se slaveniziranim oblikom Žamanović, a poslije u pohrvaćenom obliku kao Džamanjić. Do početka 14 st. nisu imali većega utjecaja ali do tada ih brojčano nije niti bilo previše. U 15 st. broj im je naglo porastao tako da su i nakon gubitaka u epidemiji kuge početkom 16. st., najbrojniji rod. Imaju 11 kuća. Rod je to koji je Dubrovačkoj Republici dao knezove, teologe, filozofe, jezikoslovce, matematičare, fizičare, Franjevce, trgovce, diplomate, poklisare harača. U drugoj polovici 19. st. neke su grane izumrle a neke odselile (Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža). Smrću Isusovca Bernarda Zamagne 1920. god. ugašen je ovaj rod i kuća se dijeli između Ivana Vlaha Bosdarija i Pijerka Sorgo Cerva; sinova sestara opata Bernarda. Staviti grb (veza Dubrovačko plemstvo na Wikipedii). Kuća je tada procijenjena na 2000 fjorina.

Ivan Vlaho Bosdari, jedan od dva nasljednika opata Bernarda, odrekao se nekretnine u zamjenu za dio imanja na Brgatu i u Konavlima i za novčanu naknadu od 1100 fjorina. Drugi nasljednik, Pjerko Sorgo Cerva, prodao je po svoj prilici kuću nešto kasnije kao jedini vlasnik nekom Stjepanu Božovu Pavloviću, koji je skupa sa svojim sinom uknjižen 1884/5 god kao vlasnik. 1886. god vlasnik pola nekretnine postao je Vicko Nikolin Savinović a 1894. god. vlasnik druge polovice zlatar Mato Petrov Delali. Krajem 1894. god. Nailazimo na podatak da je vlasnik cijele nekretnine Božo Matov Gračić, a kojeg je naslijedio sin Melko. Zanimljivi su podaci o namjeni palače iz godine 1928. Naime, Sresko Poglavarstvo u Dubrovniku te godine, a na temelju prethodno odobrene koncesije za rad, odobrava kategorizaciju ugostiteljskom objektu u prizemlju ove kuće. Temeljem sačuvanoga dokumenta vidljivo je da te godine Luka Šarić ima unajmljen prostor u prizemlju ove zgrade za krčmarsko – gostioničarsku radnju. U spomenutom dokumentu vidljivo je također da je te godine vlasnik prostora Rajmund Negrini. Lokal Luke Šarića kategoriziran je kao restoran II klase - prema uređenju i posluzi, kvaliteti i raznovrsnosti materijala kao predmeta rada.

S vremenom, Restoran Šarić postao je nadaleko poznat po izvrsnoj kuhinji i u njega rado zalaze, kako domaći ljudi, tako i posjetitelji Dubrovnika. Restoran je proširen i na drugi kat i taracu, što je vidljivo iz reklama kojima vlasnik Šarić oglašava restoran u raznim publikacijama a u kojima je osim reklamiranja domaće i strane kuhinje i ribljih specijaliteta naglašeno i posjedovanje udobne tarace. Restoran je djelovao do razdoblja pred Drugi svjetski rat, kada je vlasnik Šarić zatvorio restoran.

Posjet engleskog kralja Edwarda VIII

Zanimljiv posjet restoranu dogodio se 1936 god. Engleski kralj Edward VIII te je godine krstario dalmatinskom obalom, o čemu su izvještavale britanske novine (Daily Mail pod naslovom „Divna obala“, Daily Telegraph pod naslovom „Bijeli gradovi i plavo more Dalmacije). U posjetu Dubrovniku zadržao se 17., 18., i 19. kolovoza , u društvu tada svoje prijateljice, kasnije supruge gđe. Wallis Simpson. Doputovao je jahtom „Nahlin“ koja se usidrila izmedju Grada i Lokruma. U tri dana koliko je boravio u Dubrovniku Njegovo je Veličanstvo nekoliko puta napuštalo jahtu. O tome su detaljno izvještavale lokalne novine. Par je osim kupanja odlazio u posjet gradskim znamenitostima, posjetio je izložbu u Palači Sponza , izlazio u večernje izlaske. Tako lokalni tjednik pod naslovom „Večernji izlazak Kralja Edwarda“ piše:

„Sinoć je NJ.Vel. Edward VIII izašao u 9.30 sati opet u grad u pratnji cijele svite, te otišao na večeru u „Restoran Šarić“, poznat zbog svoje najodličnije kuhinje. Čim je došao odmah je servirana večera sa sljedećim jelima:

 1. Hours d'oeuvre varie
 2. Zuleatoc, Tommes frits
 3. Bečki odrezak, zelena salata i kompot
 4. Omlette Sourprise
 5. Miješano voće
 6. Crna kava


Vino:
 1. Manastirska stara šljivovica
 2. Martini koktel
 3. Stolna vina
 4. Vin Rosé

Dvorili su ga dubrovački konobari. Za vrijeme večere zaželio je da mu se sviraju naše narodne pjesme što mu je udovoljeno, i to na jednoj gitari i violini. Kralj je bio s time prezadovoljan. Veoma razdragan izrazio je svoje zadovoljstvo nad odlično priređenoj večeri. Ovom prigodom ističemo sposobnost g. Šarića jer je on upravo u vrlo kratkom vremenu sve ovo odlično pripremio. Obaviješten je tek oko 19:30 sati da Kralj želi kod njega večerati. Ovo mu služi na ponos. U 1:30 Nj. Vel. napustilo je restoran“ – završen citat.

Luka Šarić iskoristio je boravak engleskog kralja u svom restoranu te je trajno bio postavljen stol za kojim su sjedali gospođa Simpson i Kralj Edward VIII, naravno s njihovim imenima, pa su mnogi posjetitelji ove restauracije, osobito turisti iz Velike Britanije redovito kupovali tanjure, čaše i ostali pribor kojim se služio engleski suveren i njegova pratnja.Literatura:
 1. Ivana Lazarević: Vlasteoske kuće u Dubrovniku 1817. godine, izdanje Zagreb – Dubrovnik 2014. god.
 2. Katarina Horvat – Levaj: Barokne Palače u Dubrovniku, izdanje Zagreb - Dubrovnik 2001. god.
 3. Vladimir Marković. Kuća i prostor grada u Dubrovniku nakon potresa 1667. god. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za Povijest umjetnosti, Izvorni znanstveni rad 21.12.1990. god.
 4. Dubrovnik časopis za kulturu br. 1-2/ 1989g Ivan Pederin: Uloga Innocenza Čulića u gospodarskoj, kadrovskoj i socijalnoj politici nove vlasti u Dubrovniku (1806-1818)
 5. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža
 6. Jadranka Ničetić: Dubrovački komini, Dubrovnik 2012. god.
 7. Nikola Šubić: Dubrovački turizam od 1857. do 2005. god., Dubrovnik 2008. god.
 8. Slike i dokumenti iz privatne zbirke gosp. Vladimira Šarića, sina gosp. Luke Šarića.


Napomena: Roman ' Illyrian spring', koji je Lady Mary O'Maley, rođena Dolling Sanders, objavila u Londonu 1935. godine pod pseudonimom Ann Bridge i koji je nešto kasnije preveden na njemački i švedski jezik (kasnije francuski i nizozemski) doživio je veliku popularnost kako u Engleskoj tako i u mnogim zemljama Europe. Prema mišljenju znanstvenika Žarka Muljačića (ANALI HAZU DUBROVNIK 1982 god) izašao je u doba najvećeg uspona turizma u prijeratnom periodu, upravo u doba kada se Princ od Walesa sa svojim društvom odlučio na krstarenje našom obalom. Slikovitim opisima naše obale, a o kojoj na engleskom jeziku tada nije postojalo gotovo nikakvih publikacija, moguće da je i pored bliskih veza s brodovlasničkom obitelji Banac, od koje je mogao saznati o ljepoti i zanimljivosti hrvatskog dijela Jadranske obale, i ovaj roman izazvao kod Kralja Edwarda i gđe. Simpson, želju za posjetom tada još nedovoljno poznate i tako egzotične obale.

Photo GalleryLiterature:
 1. Ivana Lazarević: Vlasteoske kuće u Dubrovniku 1817. godine (Dubrovnik Aristocratic Houses in 1817), Zagreb – Dubrovnik 2014 edition.
 2. Katarina Horvat – Levaj: Barokne Palače u Dubrovniku (Baroque palaces in Dubrovnik), Zagreb - Dubrovnik 2001 edition.
 3. Vladimir Marković. Kuća i prostor grada u Dubrovniku nakon potresa 1667. god.(The house and space in Dubrovnik after the 1667 earthquake),The Faculty of Humanities, University of Zagreb, Department of Art History, original scientific paper 21.12.1990.
 4. Dubrovnik časopis za kulturu br. 1-2/ 1989g (Dubrovnik magazine for culture, number 1-2/1989) Ivan Pederin: Uloga Innocenza Čulića u gospodarskoj, kadrovskoj i socijalnoj politici nove vlasti u Dubrovniku (1806-1818) (Ivan Pederin: The role of Innocenzo Culic in the economic, staff and social politics of the new Dubrovnik Government).
 5. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža (Croatian Encyclopaedia, online edition. “Miroslav Krleža” Institute of Lexicography)
 6. Jadranka Ničetić: Dubrovački komini, Dubrovnik 2012. god.(Stoves of Dubrovnik, Dubrovnik, 2012).
 7. Nikola Šubić: Dubrovački turizam od 1857. do 2005. god, Dubrovnik 2008. god. (Dubrovnik tourism from 1857 to 2005, Dubrovnik, 2008).
 8. Pictures and documents from the private collection of Mr Vladimir Saric, the son of Mr Luka Saric.


Note: The novel “Illyrian spring” published by Lady Mary O’Malley, née Dollin Sanders, in London in 1938 under the pseudonym Ann Bridge and which was later translated into German and Swedish (and then French and Dutch as well), became very popular in England and all across Europe. According to Zarko Muljacic (THE ANNALS OF CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS DUBROVNIK 1982) came out during the period of the largest tourist boom in the pre-war time, i.e., around the time when the Prince of Wales decided to cruise alongside our coast. With its picturesque description of our coast and of which no publication in English were available at the time, it is possible that alongside the close connections to the ship-owner family Banac from which His Majesty could have found out about the beauties and curiosities of the Croatian Adriatic, the said-novel inspired King Edward and Mrs Simpson to visit the coast, at the time still unknown and quite exotic.